ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ


Vientiane Branch (Headquarter)

Beungkhayong, Unit:5, House no.077, Thadeua Road, Sisattanak, Vientiane Capital, Lao PDR
+856 021-316422
+856 021-316425
sbd.info@sabaideeleasing.com
Luang Prabang Branch

House No. 225, unit 17, Ban Phonphaeng Louangphrabang, Louangphrabang, Lao PDR
+856 071-211173
+856 071-211175
sbd.info@sabaideeleasing.com
Savannakhet Branch

House No. 308, unit 19, A1 Road Ban Dongdamduan Kaysonephomvihane, Savannakhet, Lao PDR
+856 041-252955
+856 041-252956
sbd.info@sabaideeleasing.com